Výstava 2019

Výstava proběhla v krásném prostředí Spolkového domu v Rožďalovicích. I díky pěknému počasí byl o výstavu velký zájem. ZO děkuje Městu Rožďalovice za poskytnutí prostor pro výstavu.

V rámci výstavy proběhlo také první kolo soutěže ZO Rožďalovice, Sloveč a Vysoké veselí. Ve 3 kolech této soutěže (na výstavách pořádaných účastnickými ZO) se hodnotí z každé ZO nejlepší králíci, holubi a drůbež. Součet přidělených bodů pak určuje pořadí ZO.

Výsledky soutěže 2019

  ZO Rožďalovice ZO Sloveč ZO Vysoké Veselí
králíci holubi drůbež králíci holubi drůbež králíci holubi drůbež
Výstava
Rožďalovice
854,0 1128,0 660,5 847,5 1033,0

741,5

843,5 1128,0 648,0
2642,5 2622,0 2619,5
Výstava
Sloveč
849,0 275,0 738,0 852,0 1137,0 836,0 849,5 938,0 755,0
1862,0 2825,0 2542,5

Výstava
Vysoké veselí

848,5 371,0 368,5 843,5 1126,0 744,5 845,5 1133,0 852,0
1588,0 2714,0 2830,5
Celkem 2551,5 1774,0 1767,0 2543,0 3296,0 2322,0 2538,5 3199,0 2255,0
6092,5 8161,0 7992,5
Pořadí 3 1 2

 

 


V letošním roce pořádáme výstavu v sobotu 15.srpna 2020 ve Spolkovém domě, ulice Ruská 98 v Rožďalovicích. Uvidíte zde přibližně 100 králíků, 130 holubů a 25 klecí drůbeže. Otevřeno pro veřejnost bude od 8 do 17 hodin. Připraveno je občerstvení. Těšíme se na hojnou účast.

 

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený